PoznajPrawdę

49 tekstów – auto­rem jest Poz­naj­Prawdę.

"Świado­mość, że wciąż masz przed sobą możli­wości, to luksus..." 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 sierpnia 2017, 13:51

Młodość to piękny czas.
Nie dla­tego, że poz­wa­la ro­bić głup­stwa,
lecz dla­tego, że da­je czas by je naprawić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 maja 2017, 13:37

Różno­rod­ność przyp­rawą życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 maja 2017, 14:09

Sztuką jest ub­rać w słowa rzeczy, które widzą oczy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 kwietnia 2017, 15:40

Czas - wyz­naczni­kiem granic. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 stycznia 2017, 11:42

Jes­teśmy tak za­pat­rze­ni w siebie, o to żeby nap­chać swo­je gęby tu i te­raz, że za­pomi­namy zat­rzy­mać się i uzys­kać szer­szy obraz. 

myśl • 15 stycznia 2017, 11:30

Z wiekiem człowiek zmieni się je­dynie pod względem wyglądu, cha­rak­ter jed­nak pozostaje. 

myśl • 11 stycznia 2017, 07:25

Ty­le dziew­czyn da się streścić, ja­ko piękny film bez dźwięku. 

myśl • 6 grudnia 2016, 14:10

Słuchając ciszy, roz­myślam o życiu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 listopada 2016, 00:02

Łap­my marze­nia, wys­tar­czy wy­ciągnąć ręce. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 listopada 2016, 12:50

PoznajPrawdę

Dopóki oddycham, mam nadzieję.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PoznajPrawdę

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

28 sierpnia 2017, 16:00JaiTy sko­men­to­wał tek­st Młodość to piękny czas. [...] 

21 stycznia 2017, 18:42Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Czas - wyz­naczni­kiem gra­nic.  

21 stycznia 2017, 12:33Cris sko­men­to­wał tek­st Czas - wyz­naczni­kiem gra­nic.  

15 stycznia 2017, 11:35PoznajPrawdę sko­men­to­wał tek­st Nie słowa a czy­ny [...]

11 stycznia 2017, 13:34Cris sko­men­to­wał tek­st Z wiekiem człowiek zmieni [...]

6 grudnia 2016, 16:11MyArczi sko­men­to­wał tek­st Tyle dziew­czyn da się [...]

18 listopada 2016, 12:43PoznajPrawdę sko­men­to­wał tek­st Słuchając ciszy, roz­myślam o [...]

17 listopada 2016, 21:51nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Słuchając ciszy, roz­myślam o [...]

17 listopada 2016, 00:59Sexoh't sko­men­to­wał tek­st Słuchając ciszy, roz­myślam o [...]

12 listopada 2016, 15:19piórem2 sko­men­to­wał tek­st Łapmy marze­nia, wys­tar­czy wy­ciągnąć [...]